BASE

BASE – “Бизнес академия за стартиращи предприемачи” цели да създаде благоприятна среда за устойчиво икономическо развитие на Средногорието и да насърчи хора от региона да стартират или доразвият свой собствен бизнес. Проектът цели да трансформира общностите, като ги овласти с бизнес умения и представи пред тях възможностите, които регионът дава за развитие на предприемачеството.
BASE
base
BASE

КУРСЪТ

BASE е 12-седмичен курс, в който се обучава група между 25-30 човека, които са със силно желание да стартират или да доразвият свой собствен бизнес. По време на курса на участниците се предават знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите и бизнеса си. Лекциите се провеждат веднъж седмично с продължителност 3 часа.

Една от целите на BASE е да мотивира стартирането и разрастването на бизнес: в рамките на курса участниците съставят бизнес план на своята идея, с който участват във финално състезание за най-добър бизнес план. Компетентно жури при зададени предварително ясни критерии определя най- добрите бизнес планове, които ще бъдат наградени с парични награди, а на останалите ще бъдат осигурени възможности за финансиране на бизнесите.

Желателно е представената чрез бизнес плана идея да е реална и участникът активно да планира нейното реализиране. В състезанието за наградата могат да участват онези участници, които не са пропуснали повече от две лекции. Заниманията включват, както теоретична част, така и практическа с много реални примери, игри и казуси. Необходимо е да се отдели време и за подготовка вкъщи.

По време на обученията участниците имат възможността да черпят знания и опит от успели български предприемачи, както и да създадат своя бизнес, напътствани от ментори също с богат опит в бизнеса. Курсът е изключително практичен, включва теория, използва методите на геймификацията, с което цели участниците да прилагат наученото на практика. Курсът включва теоретична част, предоставена по достъпен начин, решаване на практични казуси, работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси.

НОВИНИ

Допълнителна информация за отделните BASE Кохорти, може да намерите в секция НОВИНИ, на нашия сайт srednogorie.eu

Лекторите в BASЕ

  • имат свой собствен бизнес и богат бизнес опит;
  • преминали са през много ups and downs и имат силно желание да предадат своя опит на стартиращи предприемачи;
  • искат да допринесат за устойчива промяна и развитието на малкия и средния бизнес в малките населени места в Средногорието и Лудогорието;
  • притежават добри презентационни умения;

Не на последно място лекторите в BASE са уважителни и толерантни и силни мотиватори.

Съдържание на програмата

Защо предприемачеството е ценно? Кой е предприемач? Какво правят предприемачите? Характеристики на успешния предприемач. Мотиви за предприемаческа дейност. Предприемаческия процес „на бързи обороти“ – от А до Я.

Откриване на благоприятни предприемачески възможности. Предприемаческа „будност“. Предприемачески прозорци.

Иновациите в предприемаческия процес. Заинтересованите страни за нуждите на хората, населените места, региона.

Раждане и развитие на предприемаческата идея. Събиране на факти. Пазарно проучване.

Бизнес план –защо пишем, за кого пишем бизнес план?

Продукт/услуга – характеристики, жизнен цикъл, нововъведения Какво е предимството на моя продукт/услуга. Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата, какви допълнителни стоки/услуги мога да предложа,

Кои са моите клиенти, кои са моите конкуренти?

Кои са моите клиенти, какво е моето послание. Кой взема решението за покупката?.Идеалният клиент, Търсене на потенциалните клиенти

Кои са моите конкуренти, какво е моето послание. Кой взема решението за покупката?

Маркетингов план, 4-те P ( product, price, placement, promotion), (какво; на кого; за колко; как). Как ще рекламирам продукта/услугата – стратегии, принципи. Насърчаване на продажбите. Е бизнес. Е маркетинг. Развитие на умения за продажба на стоки / услуги. Практическо упражнение – маркетингова кампания за вашия продукт/услуга. Как да направя витрината си привлекателна? Какви мостри и безплатни материали мога да предлагам? Колко ще ми струва кампанията?

Къде е пунктът ми за продажби? Как да го организирам и устроя. Производствен процес,

верига на участници и доставки. Технологии и производство. Специфични изисквания към производството/услугата.

Необходим начален капитал. Бюджет за създаване на бизнеса. Месечен бюджет за бизнеса. Оперативни и постоянни разходи. Отчет за приходи и разходи. Парични потоци. Възвращаемост. Цена на ресурсите.

Коя е добрата цена? Как да я определим? Ценови тактики, принципи. Добавена стойност. Минимална и максимална продажна цена.

Счетоводство на фирмата. Данъци

План за човешките ресурси. Хората от които се нуждаем, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане. Формиране и развитие на екипа. Фактори на екипната ефективност. Управление на времето.

Правни аспекти на предприемаческата дейност. Избор на формат за осъществяване на предприемаческа дейност.

Регистриране на търговско дружество. Права и задължения на дружеството. Закриване / ликвидиране на търговско дружество. Работа / „борба“ с институциите. Регистрационни и разрешителни режими.

Умение за водене на преговори. Други техники за представяне и защита на идеи / проекти.

Подкрепа за развитие и реализиране на предприемаческите идеи.

Предствяне и защита на идеите пред експертно жури. Излъчване на победители. Награждаване / Какво следва?

УЧАСТНИЦИ

Участниците в “Бизнес академия за стартиращи предприемачи” отговарят на следните критерии:

  • мотивирани за промяна и готови да придобият или да  доразвият  своите умения и знания;
  • да стартират и развият реален бизнес. ,
  • инициативни, позитивни, гъвкави;
  • със силно желание да стартират или развият свой собствен бизнес;
  • готови да отделят време за посещение на курса и време за подготовка вкъщи.

Поканени са да участват, както активни участници на пазара на труда, така и безработни, изпаднали от пазара  на труда по различни причини, представители на различни етнически групи, майки след майчинство, самотни родители, както и младежи, които искат за стартират свой бизнес.

За “Бизнес академия” основни са бизнес идеята, мотивацията и отговорността.

BASE е 12-седмичен курс на обучение, по време, на който на 25 участници ще им бъдат предадени знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите на фирмата си. По време на петте обучения по програма BASE, които се проведоха в с. Мирково, гр. Етрополе, гр. Панагюрище х2, с. Антон взеха участие 132 активни участници, които изготвиха и представиха 68 бизнес плана и четиринадесет  най-добри бизнес идеи получиха грант за успешен старт.

Време е за нов старт в гр. Елин Пелин

Кандидатствай тук
0
Кохорти
0
+
Участници
0
+
Бизнес плана
0
+
Успешен старт
Имате въпроси? Свържете се с нас!

+359 896 685 614

+359 896 685 614

Имате въпроси?
Свържете се с нас!

ОТЗИВИ ОТ УЧАСТНИЦИ

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ

Индустриален Клъстер Средногорие

Сдружение Индустриален Клъстер Средногорие е създадено през есента на 2005 г. Клъстерът е сформиран на индустриално-регионален принцип. Водещите компании при неговото иницииране са: Асарел – Медет, Аурубис България, Елаците Мед, Челопеч Майнинг и Геотехмин.